Spot-On: Kan suppletie met collageenpeptiden de stabiliteit van de gewrichten verbeteren?

Responsive image
  • Kan suppletie met collageenpeptiden de stabiliteit van de gewrichten verbeteren?
  • Gebaseerd op een recent artikel van Dressler et al., gepubliceerd in mei 2018
  • TITEL: Improvement of Functional Ankle Properties Following Supplementation with Specific Collagen Peptides in Athletes with Chronic Ankle Instability
  • DOI link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5950747/

Wat is het onderzoeksopzet van deze studie?

Musculoskeletale letsels belemmeren de normale trainingsactiviteit en spelen daardoor een belangrijke beperkende rol in de ontwikkeling van getalenteerde sporters. Vaak behalen sporters hun doelstellingen niet omdat blessures hun prestaties ondermijnen. Daarom is elke maatregel die kan zorgen voor minder musculoskeletale letsels potentieel gunstig voor de sportprestaties. Een trainingsprogramma dat gericht is op de verbetering van neuromusculaire, proprioceptieve en krachtafwijkingen is uiteraard de eerste keuze bij het voorkomen van gewrichtsblessures. Maar voedingssupplementen kunnen ook een rol spelen. Tientallen jaren onderzoek heeft nog steeds niet kunnen hardmaken dat glucosamine en chondroïtine heilzaam zijn voor de gewrichtsgezondheid. Recente bevindingen wijzen er echter op dat toediening van collageenpeptiden (CP) ter stimulatie van de collageensynthese in het bindweefsel (ligamenten, pezen, fascia) doeltreffender zou kunnen zijn om de gewrichten te beschermen.

In dit verband hebben Dressler en zijn medewerkers van de universiteiten van Freiburg en Kiel in Duitsland onderzocht wat het effect is van een dagelijkse collageeninname op de enkelstabiliteit bij sporters met chronische enkelinstabiliteit als gevolg van een blessure. Vijftig sportmannen en -vrouwen uit het voetbal, basketbal en de atletiek kregen dagelijks gedurende zes maanden ofwel 5 g CP ofwel een placebo toegediend. Daarnaast volgden de proefpersonen 3 wekelijkse trainingssessies bestaande uit touwtjespringen, squats en met de hiel van de grond komen op één been. Voor en na de collageenpeptidenkuur werden de enkelstijfheid en de subjectief waargenomen enkelfunctie beoordeeld, evenals het aantal nieuwe verstuikingen gedurende 3 maanden na de kuur.

Wat zijn de bevindingen van deze studie?

In vergelijking met de placebogroep leverde de suppletie met CP geen verbetering op van de objectief gemeten mechanische enkelstabiliteit. Er was echter wel een lichte verbetering in de subjectieve perceptie van de enkelstabiliteit. Verder is het vanuit klinisch oogpunt opvallend dat er in de CP-groep een lagere incidentie van verstuikingen was tijdens de 3 maanden opvolging na de behandelingsperiode van 6 maanden.

Wat kunnen sporters afleiden uit deze bevindingen?

Stimulatie van de collageenbiosynthese in het skeletspierstelsel is belangrijk om de integriteit van het bindweefsel te behouden tijdens periodes van verhoogde belasting, zoals bij inspanningstraining. Deze studie toont aan dat langdurige inname van licht verteerbare collageenpeptiden, in combinatie met een trainingsprogramma om de enkelstabiliteit te verbeteren, een gunstig effect kan hebben op de subjectieve perceptie van de enkelstabiliteit en mogelijk ook het aantal nieuwe enkelblessures bij sporters met chronische enkelinstabiliteit kan verminderen.

Algemeen genomen wijst de studie uit dat suppletie met collageenpeptiden in combinatie met gewrichtsstabiliteitstraining kan bijdragen tot het behoud van gezonde en stabiele gewrichten bij goed getrainde sporters.