Spot-On: Kan eiwitinname na duurinspanningen prestaties bevorderen?

Responsive image
  • Kan eiwitinname na duurinspanningen prestaties bevorderen?
  • Gebaseerd op een recent artikel van Dahl et al., online gepubliceerd in juni 2020
  • TITEL: Co-ingestion of protein and carbohydrate in the early recovery phase improves endurance performance despite like glycogen degradation and AMPK phosphorylation’’
  • DOI link: https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00817.2019

Wat is het onderzoeksopzet van deze studie?

Wanneer er verschillende duurinspanningen geleverd worden met korte recuperatietijd ertussen, dan is een snelle aanvulling van het spierglycogeen tussen de sessies cruciaal voor het behoud van de prestatie. De maximale snelheid van glycogeenresynthese na een intensieve inspanning kan alleen worden bereikt door inname van koolhydraten. Maar, door na de inspanning ook eiwitten in te nemen kan er bij een lagere koolhydraatinname een vergelijkbare glycogeenresynthese verkregen worden.

Maar helpt de toevoeging van eiwitten, losstaand van het stimulerend effect op de glycogeenresynthese, ook de prestatie te verbeteren? Met andere woorden, als iemand spierglycogeen aanvult met enkel koolhydraten, of door middel van een eiwit-koolhydraatmengsel, levert dit dan voor de volgende inspanning ook een betere prestatie op?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, onderwierp de onderzoeksgroep van Jørgen Jensen aan de Universiteit van Kopenhagen goed getrainde fietsers aan een protocol bestaande uit 2 oefensessies met daartussen een rustperiode van 5 uren. De eerste sessie had enkel als doel om het spierglycogeen uit te putten. Tijdens de eerstvolgende 1,5 uur kregen de proefpersonen hetzij alleen koolhydraten (1,2g×kg-1×u-1, KH) of een mengsel van wei eiwitten (0,4g×kg-1×u-1) en koolhydraten (0,8g×kg-1×u-1, KH+PROT). Nog eens 3,5 uur later namen de proefpersonen deel aan een inspanningstest waarbij ze moesten fietsen tot uitputting aan een vermogen (Watt) overeenkomstig ~ 70% van hun VO2max. De hoeveelheid spierglycogeen werd gemeten zowel voor als na de test.

Wat zijn de bevindingen van deze studie?

De studie toonde aan dat er geen verschil was tussen KH en KH + PROT voor wat betreft het spierglycogeengehalte aan het einde van de 5-uur durende herstelperiode. De mate van spierglycogeenafbraak tijdens de inspanningstest was ook gelijk in de beide condities. De tijd tot uitputting echter, lag ~ 20% hoger in de KH + PROT groep (~ 55 min) dan in de KH groep (~ 46 min).

Wat kunnen sporters afleiden uit deze bevindingen?

Een recuperatieshake bestaande uit een combinatie van wei-eiwitten en koolhydraten, is de ideale keuze om na een duurinspanningen zo snel mogelijk het spierglycogeen, de belangrijkste brandstof tijdens duurinspanningen met hoge intensiteit, terug aan te vullen. De gecombineerde inname van koolhydraten en eiwitten is bovendien belangrijk ter bevordering van het spierherstel en de trainingsadaptaties op lange termijn.
De huidige 'spot-on'-studie toont bovendien aan dat wanneer de hersteltijd tussen trainingssessies kort is, de onmiddellijke inname van eiwitten in combinatie met koolhydraten na inspanning, de uithoudingsprestatie kan verbeteren. Het prestatie verbeterend effect van de combinatie eiwitten + koolhydraten is zelfs sterker dan na inname van een grotere dosering koolhydraten.