Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod die door 6d gepresenteerd is aan de consument (elke natuurlijk persoon die producten of diensten verkrijgt of gebruikt of diensten die worden aangeboden op de markt voor niet-professionele doeleinden). Om toegelaten te worden om een bestelling te plaatsen moet de consument ten minste 18 jaar oud zijn. Als blijkt dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige beschreven door de Europese wetgeving, kan deze bestelling geweigerd worden. Indien, naast deze algemene verkoopsvoorwaarden, aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zouden zijn, geldt het bovenstaande ook voor deze bijzondere voorwaarden. Als de algemene verkoopvoorwaarden in strijd zou zijn met deze bijzondere voorwaarden, kan de consument altijd een beroep doen op de meest gunstige tekst in hun voordeel. Het plaatsen van een bestelling op de website impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die ten alle tijde op de website kan geraadpleegd worden.

ARTIKEL 2 AANBOD EN ORDE

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aangeboden goederen worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. De beschrijving zal op zijn minst voldoende gedetailleerd zijn zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als er foto's gebruikt worden, zullen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen zijn. Een bestelling van een consument is voltooid en de overeenkomst tussen 6d en de consument is definitief zodra 6d de goedkeuring van de kaartuitgever voor de betalingstransactie via creditcard of betaalkaart heeft ontvangen. 6d aanvaardt Bancontact/Mister Cash, PayPal, Visa, MasterCard en Maestro. Als de kaartuitgever weigert om de betaling aan 6d goed te keuren, kan 6d niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen van de levering en/of de niet-levering van de geplaatste bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling door de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.

ARTIKEL 3 HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben het recht gedurende een periode van 14 dagen vanaf de levering om de goederen niet te houden (herroepingsrecht). Consumenten worden toegestaan om het orde te retourneren zonder het betalen van een boete en zonder te motiveren. 6d zal het volledige aankoopbedrag terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en na controle door 6d, door middel van een internationale overschrijving (klanten moeten hun BIC en IBAN nummers geven). 6d heeft recht om de terugbetaling op te schorten totdat zij de goederen heeft ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van welke van beide gebeurtenissen het eerste plaatsvindt. Goederen moeten in hun originele verpakking worden teruggestuurd naar 6d. Zij kunnen worden uitgepakt en behandeld voor zover als nodig om te beoordelen of de consument het product wenst te houden. De externe zegel (met logo) rond het deksel moet intact zijn en de inwendige zegel moet ongeopend zijn. Geleverde goederen kunnen worden geretourneerd per post of per koerier of via verzoek om de koerier gebruikt voor levering kan via 6d gemaakt worden (verzoek voorleggen aan info@6dsportsnutrition.com).

Artikel 4 PRIJS

Tijdens de in de aanbieding door 6d vermeld periode, zullen de prijzen niet gewijzigd worden onder voorbehoud van prijswijzigingen volgens BTW-tarieven. De prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, en diensten. De verzendkosten worden berekend op basis van de meegedeelde gegevens voorafgaand aan de bestelling.

6d Sports Nutrition behoudt zich het recht om orders te annuleren en terug te betalen indien een prijs foutief wordt weergegeven op de webshop. De klant zal hiervan op de hoogte gebracht via email en het bedrag zal onmiddellijk worden teruggestort.

Artikel 5 BETALING

Wij accepteren alleen betaling via de betalingsmodules die beschikbaar zijn op onze website. Om veilige online betalingen te garanderen en de beveiliging van persoonlijke gegevens, zijn alle transactiegegevens verzonden via het internet in gecodeerde vorm met behulp van SSL-technologie.

ARTIKEL 6 OVEREENSTEMMING EN GARANTIE

6d garandeert dat de producten voldoen aan de bestelling, houdt zich aan alle geldende wet- en regelgevingen en voldoen aan de normale verwachtingen die consumenten kunnen hebben op basis van de productspecificaties. Als er goederen door 6d geleverd zijn en tijdens het transport zijn beschadigd, niet overeenkomen met de op de pakbon vermelde artikelen of niet voldoen aan de door de consument bestelde artikelen, dient deze dit zo spoedig mogelijk en binnen de 3 dagen ten laatste te melden en de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terug te laten keren. Consumenten kunnen producten kosteloos vervangen, maar zonder recht op enige schadevergoeding.

Artikel 7 LEVERING EN UITVOERING

Alle goederen worden geleverd op het door de consument opgegeven adres tijdens het plaatsen van de bestelling. Wanneer een artikel is beschikbaar is in voorraad, zal het worden aangeboden binnen 1-4 werkdagen. Als 6d niet tijdig kan leveren, zal de consument altijd op de hoogte gebracht worden voorafgaand aan het verstrijken van de vooraf ingestelde leveringstermijn. 6d kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de late levering van een pakket dat via de post moet verzonden worden. In een dergelijk geval zal 6d al het mogelijke doen om het pakket zo snel mogelijk terug te halen en te leveren. 6d kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een te late levering of de niet-levering door de koerier die door het bedrijf aangesteld werd. De aansprakelijkheid van 6d in dergelijke gebeurtenissen worden beperkt tot de waarde van de voorwerpen waarvoor is aangetoond dat deze niet aan de klant geleverd.

Artikel 8 INTELLECTUELE EIGENDOM

De website, logo's, teksten, foto's, namen en, in het algemeen, alle communicatie van 6d zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van hetzij 6d of haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is niet toegestaan om deze te gebruiken en/of wijzigingen van de intellectuele eigendomsrechten te maken, zoals beschreven in dit artikel. Bijvoorbeeld tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz. mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 6d.

ARTIKEL 9 PRIVACY

6d verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van deze overeenkomst door middel van de bestelling die door de consument wordt aangegaan en om vrijblijvende informatie over 6d te sturen. 6d zal de consumentgegevens als vertrouwelijke gegevens beschouwen, zoals in overeenstemming met het gedetailleerde privacy statement dat kan geraadpleegd worden op www.6dsportsnutrition.com. 6d respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 10 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

6d heeft het recht om deze algemene verkoopsvoorwaarden ten alle tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden zullen online bekendgemaakt worden.

KLANTENSERVICE EN GESCHILLEN

De klantenservice van 6d is te bereiken via e-mail op info@6dsportsnutrition.com of per post: 6d Sports Nutrition, Kalkstraat 3, 2060 Antwerpen, België. 6d zal al het mogelijke doen om vragen en klachten te behandelen binnen de 48 uur. Alle overeenkomsten die door 6d aangegaan zijn met consumenten, ongeacht hun woonplaats, zijn onderworpen aan de Belgische wet en geschillen zullen aan de bevoegde Belgische rechtbanken voorgelegd worden. Als om redenen het internationaal recht een andere wet van toepassing zou zijn, zal de interpretatie van de huidige algemene verkoopvoorwaarden voornamelijk gebaseerd zijn op de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Adres en BTW gegevens

Adres: Kalkstraat 3, 2060, Antwerpen, België

BTW: BE 0716.738.344