Spot-On: Zijn hydrogel sportdranken beter dan conventionele sportdranken tijdens een marathon?

Responsive image
  • Zijn hydrogel sportdranken beter dan conventionele sportdranken tijdens een marathon?
  • Gebaseerd op een recent artikel van Rowe et al., gepubliceerd in juli 2021
  • TITEL: ‘’Glucose and fructose hydrogel enhances running performance, exogenous carbohydrate oxidation, and gastrointestinal tolerance"
  • DOI link: https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002764

Wat werd er in deze studie onderzocht?

Sedert enkele jaren worden zogenaamde hydrogel sportdranken gepromoot als superieur ten opzichte van ‘gewone’ sportdranken om duurprestaties te verbeteren. Koolhydraat-rijke hydrogel sportdranken worden geproduceerd door de toevoeging van natriumalginaat en pectine, waardoor de maaglediging vlotter zou verlopen. Echter, de wetenschappelijke evidentie ter ondersteuning van dergelijke claims is tot op vandaag eerder zwak.

Daarom voerden Row en medewerkers van de universiteit van Leeds (UK) een studie uit waarbij ze de effecten van een hydrogel sportdrank vergeleken met een conventionele sportdrank, op het energiemetabolisme en op de prestatie tijdens een gesimuleerde loopwedstrijd van >2u. Elf goed getrainde lopers met een besttijd van <2u40min op de marathon, werkten eerst een submaximale duurloop af van 2u à ~70% van hun VO2max, waarna ze onmiddellijk 5 km voluit liepen (~20 min). Elke loper voerde dit protocol drie keer uit met een rustinterval van 1 week. In twee van de drie experimenten kregen ze een 18% glucose:fructose oplossing (2:1 verhouding), waarvan één keer in hydrogel vorm (CHO-H) en de andere keer als conventionele drinkoplossing (CHO). In de resterende trial kregen ze dan een placebodrank zonder koolhydraten (PL). Ze dronken telkens 200 mL vlak voor de start, en daarna 100 mL extra om de 15 min. Dit resulteerde in een inname van 90 g koolhydraten per uur tijdens de 2u durende submaximale duurloop met CHO-H of CHO. Er warden geen koolhydraten meer ingenomen tijdens de daaropvolgende 5 km ‘wedstrijd’. Het verbruik van koolhydraten en vetten tijdens de duurloop alsook eventuele maag/darm problemen, en de 5 km prestatie, werden gemeten.

Wat zijn de bevindingen van deze studie?

Vergeleken met CHO (29%) verhoogde CHO-H (31%) de procentuele bijdrage van koolhydraten tijdens de 2u steady-state inspanning à 70% VO2max met 3%. De afbraak van spierglycogeen was gelijk in de beide groepen. De frequentie van maag/darmklachten tijdens de inspanning lag iets hoger in CHO dan in CHO-H. Vergeleken met PL, verbeterde CHO-H de prestatie op de 5 km wedstrijd met 7.6%, versus slechts 5.6% in CHO. Dit resulteerde in een eindtijd die ~25 sec sneller was in CHO-H dan in CHO.

Wat kunnen sporters afleiden uit deze bevindingen?

Dit is de eerste studie die aantoont dat inname van een geconcentreerde 18% koolhydraatoplossing in hydrogel-vorm tijdens een lange duurinspanning, vergeleken met een conventionele 18% energiedrank, de oxidatie van koolhydraten kan stimuleren, het optreden van maag/darmklachten kan verminderen, alsook de prestatie kan verbeteren. Echter, de inname van koolhydraten tijdens inspanning in deze studie (90g/u) was 50% hoger dan aanbevolen door internationale consensus statements (60g/h) voor inspanningen korter dan 2u30. Tot nader order ontbreekt dus het bewijs dat koolhydraatoplossingen in hydrogel formulering voordelig zijn ten opzichte van conventionele isotone of hypertone sportdranken wanneer die gebruikt worden volgens de van kracht zijnde wetenschappelijke aanbevelingen voor inname van koolhydraten en water tijdens duurinspanningen.