Spot-On: Zijn zogenoemde 'hydrogel'-sportdranken beter dan andere sportdranken?

Responsive image

Wat was de vraagstelling in deze studie?

Het is bewezen dat voedingsstrategieën waarbij exogene koolhydraatoxidatie kan toenemen zonder maag- en darmklachten te veroorzaken, prestatieverbeterend kunnen zijn tijdens duurinspanningen die langer duren dan 60 minuten. In vergelijking met enkel inname van koolhydraten op glucosebasis, kunnen isocalorische glucose-fructosemengsels de oxidatie van orale koolhydraten versnellen, wat zich doorgaans vertaalt in betere prestaties als gevolg van verbeterde O2-efficiëntie.

Door sommigen wordt binnen een commerciële context beweerd dat de toevoeging van pectine en natriumalginaat aan dergelijke glucose-fructosemengsels de koolhydraatoxidatie en de prestatie tijdens duursporten nog meer kan stimuleren, door het faciliteren van de maaglediging. Er ontbreekt echter overtuigend wetenschappelijk bewijs voor dergelijke bewering.

Daarom hebben Barber en zijn collega's van de universiteiten van Bath en Birmingham in het Verenigd Koninkrijk onderzocht of de toevoeging van pectine en natriumalginaat aan glucose-fructosemengsels daadwerkelijk de exogene koolhydraatoxidatie kan stimuleren tijdens een duurloop op loopband van middelzware intensiteit (60% VO2max). De proefpersonen kregen sportdranken die per uur 1,5 g koolhydraten per kg lichaamsgewicht leverden, ofwel in de vorm van een maltodextrine-glucosemengsel (verhouding 1,4:1,0) of in de vorm van een 1,4:1,0 maltodextrine-fructosemengsel, of een identiek maltodextrine-fructosemengsel met toevoeging van pectine en natriumalginaat (Maurten, Göteborg, Zweden).

Wat toonde deze studie aan?

Het onderzoek toonde aan dat de snelheid van oxidatie van orale koolhydraten tijdens de duurloop gemiddeld ~20% hoger lag met inname van maltodextrine + fructose, dan bij een isocalorische inname van maltodextrine + glucose. De toevoeging van pectine en natriumalginaat echter, leidde niet tot stimulatie van koolhydraatoxidatie tijdens deze inspanning. Ook de maag- en darmsymptomen tijdens de verschillende testomstandigheden waren gelijk, evenals de perceptie van uitputting.

Wat is het belang van deze bevindingen voor sportprestaties?

Dit onderzoek toont nogmaals aan dat glucose-fructosemengsels tijdens langdurige, middelzware inspanning kunnen leiden tot snellere exogene koolhydraatoxidatie dan bij sportdranken die uitsluitend op glucosebasis samengesteld zijn. Snellere koolhydraatoxidatie is een belangrijk mechanisme dat aan de basis ligt van het prestatieverbeterende effect van koolhydraathoudende sportdranken.

Echter, op basis van de momenteel beschikbare onderzoeksresultaten is het logisch om te besluiten dat zogenaamde speciale 'hydrogel sportdranken' met toegevoegde pectine en natriumalginaat, geen voordelen opleveren boven traditionele sportdranken op basis van glucose of fructose.